Samtykkeerklæring

SAMTYKKEERKLÆRING 

SANOFI er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og dit privatliv, og implementerer alle relevante foranstaltninger, for at sikre en sådan beskyttelse i overensstemmelse med gældende lovgivning og vilkårene i dens globale privatlivspolitik

Denne samtykkeformular forklarer formålet med og de nærmere bestemmelser, hvormed SANOFI behandler dine personoplysninger, der er indsamlet via de websteder, sanofiMed.dk (i det følgende benævnt "websted"). 

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE DATA? 

Personoplysningerne indsamles og behandles under kontrol af Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København (i det følgende benævnt "Sanofi").

HVORFOR INDSAMLES/BEHANDLES DINE DATA? 

Sanofi indsamler dine personoplysninger af følgende grunde: 

 • For at give dig en personlig oplevelse af hjemmesiden, baseret på dine tidligere interaktioner med Sanofi. 

 • For at kommunikere tilpasset reklame-og undervisningsmateriale til dig. 

 • Give dig oplysninger om begivenheder og nyheder. 

 • At bruge dine aktivitetsdata på webstederne til at forbedre og tilpasse vores interaktioner med dig.  

 • At bekræfte din identitet som sundhedsperson i overensstemmelse med nationale krav, hvis det er relevant. 

 

Behandlingsformålene er baseret på dit samtykke, som du kan indsende, når du registrerer en konto på webstedet. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, men ved at gøre det, vil Sanofi ikke være i stand til at give dig adgang til webstedet. Dine personoplysninger opbevares i en periode, så længe vi er opmærksomme på, at du er sundhedsperson, eller indtil du trækker samtykket tilbage og/eller opsiger din konto. Til dette formål vil Sanofi også gemme en kopi af dine personoplysninger i sin database i projektets levetid. Efter denne periode vil dine personoplysninger blive slettet.

HVOR LÆNGE VIL DINE DATA BLIVE OPBEVARET? 

Dine personoplysninger opbevares i de tidsrum, der er beskrevet ovenfor i afsnittet om formål og under alle omstændigheder kun i den periode, der er nødvendig for at opfylde ovennævnte formål, medmindre yderligere opbevaring er nødvendig for at opfylde juridiske eller lovgivningsmæssige krav eller for at beskytte SANOFI's interesser. 

HVEM HAR ADGANG TIL DINE DATA? 

Til ovennævnte formål kan SANOFI videregive dine personoplysninger til følgende enheder: 

 • Enheder i SANOFI GROUP. 

 • Vores tjenesteudbydere. 

 • Juridiske og administrative myndigheder, når det er påkrævet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

OVERFØRSEL AF DATA UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE ("EØS") 

Modtagere af dine personoplysninger kan være placeret i lande uden for EØS, hvilket muligvis ikke garanterer det samme niveau af beskyttelse af personoplysninger som det land, hvor du befinder dig. Med hensyn til overførsel af dine personoplysninger til sådanne modtagere vil Sanofi bruge følgende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse. 

Hvis dine personoplysninger overføres uden for EØS, vil Sanofi sikre, at de beskyttes på en måde, der er i overensstemmelse med, hvordan personoplysninger beskyttes i EØS. Dette gøres på en af følgende måder: 

 • baseret på Sanofis bindende selskabsregler for overførsler til relevante Sanofi-koncernselskaber 
 • det land, som vi sender personoplysningerne til, er af Europa-Kommissionen blevet godkendt som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller 
 • modtageren har underskrevet en kontrakt baseret på "standardkontraktbestemmelser", der er godkendt af Europa-Kommissionen, og som forpligter den til at behandle og beskytte dine personoplysninger sikkert. 

HVILKE RETTIGHEDER HAR JEG MED HENSYN TIL MINE PERSONOPLYSNINGER? 

I overensstemmelse med de rettigheder, du har fået tildelt ved lov, har du ret til: 

 • adgang til dine personoplysninger ved simpel anmodning – i så fald kan du anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, medmindre sådanne personoplysninger stilles direkte til rådighed for dig; 
 • anmode om en berigtigelse af dine personoplysninger, hvis sådanne er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede; 
 • opnå sletning af dine personoplysninger i de særlige tilfælde, der er fastsat ved lov 
 • opnå en begrænsning af behandlingen af dine oplysninger i de specifikke tilfælde, der er fastsat ved lov 
 • hvis det er relevant, modtage dine data i et standardformat til overførsel til en anden controller; 
 • at indgive en klage til din databeskyttelsesmyndighed i dit land, som angivet nedenfor.

AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGNING/PROFILERING 

Sanofi anvender ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering af dine personoplysninger, hvis de har juridiske eller væsentlige virkninger for dig.

HVEM SKAL DU KONTAKTE FOR FORESPØRGSLER?

Hvis du vil udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du gå til denne webside. 

For eventuelle andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte SANOFI's databeskyttelsesansvarlige på denne adresse: privacyoffice.noba@sanofi.com. 

DATABESKYTTELSESMYNDIGHEDER

Du har også ret til at stille spørgsmål eller klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit land, hvis du mener, at Sanofi ikke respekterer dit privatliv.  

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5 
1300 København K 
Tlf. +45 33 1932 00 
Fax +45 33 19 32 18 
e-mail: dt@datatilsynet.dk 
Hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk/