Hæmatologi

Indenfor hæmatologi arbejder Sanofi bl.a. med sjældne sygdomme. De sjældne sygdomme omfatter typisk medfødte, arvelige, kroniske, og alvorlige sygdomme, hvor diagnostik, behandling og rehabilitering kræver en særlig viden, ekspertise og indsats.

I Danmark er der i alt 30.000–50.000 personer, som har én af de ca. 1.500 sjældne diagnoser, der kendes til i Danmark. De fleste diagnosticeres i barndommen, men også i voksenalderen kan de sjældne sygdomme vise sig og ændre livsvilkårene for patient og pårørende.

Vi har gennem de sidste mange år arbejdet for at fremme tidlig diagnosticering og udvikling af nye specialiserede behandlinger til patienter med lysosomale sygdomme og sjældne blodsygdomme.

De mange års erfaring fra vores forskning vil også i fremtiden have indvirkning på de nuværende sygdomsområder, som Sanofi arbejder med, samt andre nye sjældne sygdomme.

Vi har en stærk tro på, at vores samarbejde med højt specialiserede teams og patientforeninger vil støtte vores mission inden for sjældne sygdomme, nemlig at forbedre livskvaliteten gennem tidlig opsporing og medicinsk behandling af mennesker, der lider af en sjælden sygdom.

Opret dig som bruger for at få adgang til:

 diverse 'værktøjer' til brug i konsultationen på klinikken

 data til faglig fordybelse

 materialer til dig selv og dine patienter

 webinarer med nationale og internationale eksperter


Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Sanofi, hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information om vores produkter, devices mm., og følg os gerne på de sociale medier.