DLS global airways

Opslagsværk til udredning af CRSwNP

Opslagsværket indeholder dels en oversigt over de kriterier som skal være opfyldt for at kunne opstarte biologisk behandling og dels en forklaring til hvert af de scoringredskaber, som skal foretages.

Billede af gæsterne i podcast-afsnittet

Remission Reflections:

Navigating CRSwNP Treatment Journey

Udfordringer, som man bliver mødt af inden for kronisk rhinosinusitis med næsepolypper (CRSwNP) både i forhold til muligheden for at opnå remission, men også for hele behandlingsvejen dertil.

Gæster: Prof. Sanna Toppila-Salmi and Prof. Philippe Gevaert

Billede af gæsterne i podcast-afsnittet

Challenges and Opportunities:

Managing Type 2 Inflammation in CRSwNP Patient

Kompleksiteten ved behandling af kronisk rhinosinusitis med næsepolypper (CRSwNP). Emner som spænder fra forståelse af type 2-inflammations rolle i behandlingsbeslutninger til udforskning af innovative strategier til styring af CRSwNP.

Gæster: Prof. Sanna Toppila-Salmi and Prof. Philippe Gevaert

Optaget symposier fra kongresser

ORL - 24.-26. Maj 2023 - Island

Professor Claus Bachert og MD Marie Lundberg var speakere på et Sanofi symposium, som her kan ses. Prof. Bachert giver her kort en intro til symposiet

Log ind på Sanofimed.dk og se begge sessioner.  

Registrere dig på sanofiMed.dk

- få adgang til alle studier, materialer mv. når det passer dig.

Podcast om Treatable Traits & Asthma

Astma og CRSwNP

 

MAT-DK-2300162 (v1.0) / MAT-DK-2300197(v1.0)

Det med småt...
Webinar samt symposier er eller vil blive sendt til godkendelse hos ledelsen på alle hospitaler, hvis ansatte læger vi har sendt dette nyhedsbrev til. Forhør dig med din ledelse, om du kan tilmelde dig.

Aktiviteterne er anmeldt til ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) inden aktiviteternes afholdelse, og webinars og symposier er efter Sanofi’s opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selv om aktiviteterne ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

For hospitalsansatte skal man have tilladelse fra sin afdelingsledelse, før man kan tilmelder sig webinaret eller Master Classes.